พยากรณ์มูลค่าการส่งออกไตรมาส 1 ของปี 2560

Keyword:     economicforecast  export  thti  ปี 2560  พยากรณ์  ไตรมาส1 

พยากรณ์มูลค่าการส่งออกไตรมาส 1 ของปี 2560

         ฝ่ายวิจัยนโยบายฯ พยากรณ์มูลค่าการส่งออกเครื่องนุ่งห่มในไตรมาสแรกของปี จะมีมูลค่าการส่งออก 551 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

         อุตสาหกรรมผ้าผืนจะมีมูลค่าการส่งออก 304 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.9

         อุตสาหกรรมปั่นด้ายจะมีมูลค่าการส่งออก 229 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 5.0

         อุตสาหกรรมเส้นใยจะมีมูลค่าการส่งออก 145 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.2

444.jpg

555.jpg

666.jpg

777.jpg

จัดทำโดย

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

(อัคนี ชาตะนาวิน)

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

มีนาคม 2560


 

Share this Post:
จำนวนผู้เข้าชมบทความ: 251