‘ผ้าวิศวกรรม’เพื่องานเกษตร

Keyword:     ข่าวรายวัน  สิ่งทอ  ์news 

จากวัสดุวิศวกรรมสู่ผ้าไม่ถักทอ วัสดุทางเลือกเพื่อการเกษตร นักวิจัยเอ็มเทคพัฒนาคุณสมบัติตอบความต้องการของรากพืช เตรียมอวดโฉมในงาน NAC2017

 

 
สาลินีย์ ทับพิลา - เรื่อง 

จากวัสดุวิศวกรรมสู่ผ้าไม่ถักทอ (Nonwovens) วัสดุทางเลือกเพื่อการเกษตร นักวิจัยเอ็มเทคพัฒนาคุณสมบัติตอบความต้องการของรากพืชแต่ละชนิด เตรียมอวดโฉมในงานประชุมวิชาการ สวทช.
สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลให้เกิดการขาดแคลนกาบมะพร้าว วัสดุเพาะปลูกกล้วยไม้ไทยที่ทั้งราคาสูงและหาซื้อยาก กลายเป็นโจทย์ให้กับนักวิจัยค้นหาวัสดุใหม่ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกากมะพร้าวทั้งการอุ้มน้ำ ดูดซับความชื้นและมีรูพรุนเพื่อให้รากได้ยึดเกาะและเติบโต

เอ็มเทคเสริมภาคเกษตร

“เราคัดเลือกวัสดุต่างๆ ที่มีโครงสร้างและคุณสมบัติใกล้เคียงกับกาบมะพร้าว พบว่า ผ้าไม่ถักทอที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและยานยนต์นั้นตอบโจทย์ที่ต้องการ แต่ยังไม่ถูกนำมาใช้ในด้านการเกษตร” จุรีรัตน์ ประสาร หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งทอ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) กล่าว

ผ้าไม่ถักทอหรือนอนวูฟเวนเป็นวัสดุวิศวกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สามารถออกแบบตามลักษณะการใช้งาน ทีมวิจัยจึงพัฒนาสูตรและการขึ้นรูปเส้นใยเพื่อเลียนแบบกาบมะพร้าวทั้งชนิดเส้นใย ความหนาแน่นและรูพรุนที่เหมาะสมในการขึ้นรูป 

เมื่อนำไปทดลองใช้จริง ผลที่ออกมาถือว่าใช้ได้ คุณสมบัติต่างๆ ใกล้เคียงกับกาบมะพร้าว ยกเว้นเพียงสารอินทรีย์ในกาบมะพร้าวที่ไม่สามารถมีได้ แต่ไม่ส่งผลต่อกระทบต่อการเพาะปลูก อีกทั้งราคาใกล้เคียงกับกาบมะพร้าว ถือเป็นทางเลือกในกรณีที่ขาดแคลน

จุรีรัตน์ กล่าวว่า หลังจากพัฒนาถุงปลูกกล้วยไม้ จึงเริ่มศึกษาว่าจะนำมาประยุกต์เชิงการเกษตรได้อีกหรือไม่ และพบว่า ถุงปลูกที่เป็นพลาสติกมีปัญหาการระบายความร้อนและน้ำ ต้องอาศัยการเจาะรูถุง หากสามารถพัฒนานอนวูฟเวนให้เหมาะกับพืชแต่ละประเภทจะเป็นวัสดุทางเลือกสำหรับเพาะปลูกได้

“เราทดลองกับมะเขือเทศราชินี โดยพัฒนาสูตรถุงนอนวูฟเวนหลายแบบและนำมาทดสอบเปรียบเทียบกับถุงปลูกที่เป็นพลาสติก โดยดูผลของน้ำหนักต้น น้ำหนักผล จำนวนผล ซึ่งนอนวูฟเวนทำได้ดีกว่า ที่สำคัญ เมื่อดูปริมาณความหวานหรือ %Brix มะเขือเทศราชินีที่ปลูกด้วยนอนวูฟเวนนั้นมีความหวานมากกว่าเช่นเดียวกับปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่มากกว่าด้วย” นักวิจัยเอ็มเทคกล่าวและว่า มีการทดสอบต่อยอดโดยปลูกเมล่อน ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผล

ผ้าไม่ถักทอหรือ Nonwovens เพื่อการเกษตรนั้น มีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะเมื่อสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น คุณภาพดีขึ้น ในราคาที่สูงขึ้นกว่าพลาสติกทั่วไปไม่มากนัก

เอ็มเทคมีโครงการที่จะต่อยอดเป็นถุงห่อผลไม้มูลค่าสูง เช่น มะม่วง กล้วยหอม ตอบโจทย์ภาคการเกษตรไทยให้เพิ่มมูลค่าและคุณภาพด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขานรับการเป็นเกษตรกรรม 4.0
ทัพนวัตกรรมใน NAC2017

นวัตกรรมวัสดุเพื่อการเกษตรนี้ เป็นหนึ่งในงานวิจัยไฮไลท์ภายในงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 (NAC2017) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-1 เม.ย.นี้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

สวทช. ได้รวบรวมผลงานวิจัยเด่นทั้งภายในองค์กรและหน่วยงานพันธมิตรกว่า 100 ผลงาน มาจัดแสดงเป็นประจำทุกปี พร้อมด้วยการสัมมนากว่า 50 หัวข้อ ล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 4,000 คน

ภายในงานยังมีมหกรรมรับสมัครงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมโอเพ่นเฮาส์ให้ผู้ประกอบการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักวิจัย เพื่อเกิดเป็นแนวความคิดใหม่ที่นำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจ รวมถึงบริการต่างๆ ของ สวทช. ที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานได้ที่ www.nstda.or.th/nac2017
ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/743790

Image Gallery

Share this Post:
View article: 311