เมียนมาจัดตั้งคณะกรรมการค่าจ้างชุดใหม่-

Keyword:     garment  minimum wage  myanmar  ความเคลื่อนไหวสิ่งทอ  ค่าแรงขั้นต่ำ  เมียนมาร์ 

รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้แต่งตั้งคณะกรรมการค่าจ้างชุดใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เพื่อทบทวนค่าจ้างขั้นต่ำชองแรงงานในเมียนมา

หน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ (แถลงไว้ในเว็ปไซต์ของประธานาธิบดี) คือการวางรากฐานนโยบายแห่งรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งรวมถึงการประเมิน คำนวณ และวางแผนงานรวมถึงโครงการ หลังจากได้มีการวิจัยและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว

คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นแทนหน่วยงานเดิม มีองค์ประกอบของกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญภาคการเงิน ผู้แทนกระทรวง กลุ่มแรงงาน และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสมาคม Myamar Garment Entreperneurs' Assosication โดยมีประธานคณะกรรมการคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การย้ายถิ่นฐาน และประชากร นายเทียนสเว โดยตั้งเป้าหมายในการศึกษาและทบทวนค่าแรงขึ้นต่ำในเมียนมา

ค่าแรงขั้นต่ำของเมียนมาในปัจจุบันหรือ MMK3.600 คิดเป็นเงินไทยประมาณ 92 บาท เป็นค่าแรงที่กำหนดโดยรัฐบาลชุดก่อนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 ซึ่งต่ำกว่าค่าแรงของพนักงานรัฐ

มีรายงานการวิจัยกล่าวอ้างว่า ยังมีการจ่ายค่าแรงที่ต่ำเกินไป ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาที่ยาว และรวมถึงแรงงานบังคับยังมีอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องนุ่งห่ม และมีอยู่แม้แต่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วย

ตัวแทนสหภาพแรงงานเปิดเผยว่ามีการประชุมหารือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำกันน้อยเกินไป อีกทั้งไม่มีการเปิดเผยรายงานและผลการประชุม

ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ นายอู คินโง กล่าวกับหนังสือพิมพ์ Myanmar Times ว่าการละเมิดกฎหมายแรงงานขั้นต่ำเป็นเหตุมาจากการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำมีหลักการที่อ่อนเกินไป หลายโรงงานปิดกิจการเพราะไม่สามารถจ่ายค่าแรงตามกำหนด และบางโรงงานใช้วิธีตัดเบี้ยเลี้ยงเมื่อค่าแรงเพิ่มขึ้น นักลงทุนและผู้ซื้อสินค้าจากเมียนมาจะต้องติดตามมาตรการที่คณะกรรมการชุดใหม่นี้จะออกมาบังคับใช้ต่อไป ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการลงทุนในระยะยาวได้

Share this Post:
จำนวนผู้เข้าชมบทความ: 131