สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2559

Keyword:     git  นำเข้าส่งออกอัญมณี  ปี 2559  สถานการณ์  อัญมณีและเครื่องประดับ  อุตสาหกรรม 

สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยปี 2559

“ในภาพรวมมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเติบโตได้ร้อยละ 29.60 ขณะที่มูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 12.90 โดยทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปยังคงเป็นสินค้าหลักทั้งในด้านการส่งออกและนำเข้าแต่หากพิจารณามูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยไม่รวมทองคำฯ จะพบว่าลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.03 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นจากปี 2559 จากปัจจัยบวกเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นที่ปรับตัวในทิศทางดีขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี 2559 อีกทั้งมีมาตรการภาครัฐช่วยสนุบสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการขณะที่อาจได้รับปัจจัยลบจากความไม่ชัดเจนในการดำเนินนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ซึ่งอาจสร้างความผันผวนให้กับเศรษฐกิจโลกและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการเมืองและเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป และภัยก่อการร้าย ซึ่งจะฉุดความเชื่อมั่นการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างอัญมณีและเครื่องประดับ”

มูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยตามพิกัดอัตราศุลกากรตอนที่ 71* ในปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.60 จากเดิมในปี 2558 ที่มีมูลค่า10,993.35 ล้านเหรียญ-สหรัฐมาอยู่ที่ 14,247.60 ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในอันดับที่ 3 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.62 ของสินค้าส่งออกโดยรวมของไทย อย่างไรก็ตาม หากนำมูลค่าการส่งออกดังกล่าวข้างต้นหักออกด้วยการส่งออกทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปซึ่งมีสัดส่วนราวร้อยละ 51 พบว่า การส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่แท้จริงมีมูลค่า 6,968.54 ล้านเหรียญสหรัฐ ปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 3.03

ส่วนการนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่าลดลงร้อยละ 12.90 จากมูลค่า 9,912.26 ล้านเหรียญสหรัฐ มาอยู่ที่ 8,633.19 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ หากพิจารณาดุลการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับพบว่าในปี 2559 ไทยได้ดุล 5,614.41 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนับเป็นการเกินดุลการค้าเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

777.jpg

สถานการณ์การส่งออก

สินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดในปี 2559 คือ ทองคำที่ยังมิได้ขึ้นรูปหรือทองคำกึ่งสำเร็จรูปในสัดส่วนร้อยละ 51.09 ของมูลค่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยโดยรวมด้วยมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 91.19 อันเนื่องมาจากการส่งออกเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา ซึ่งราคาทองคำเฉลี่ยตลอดปี 2559 ปรับตัวสูงกว่าปี 2558เกือบร้อยละ 8 ทำให้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 1,250.74 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ (http://www.kitco.com) ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เฟดชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ผลกระทบจาก Brexit ทำให้ธนาคารกลางชั้นนำของโลกดำเนินมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ซึ่งมีผลทำให้อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ และการเข้าซื้อทองคำของกองทุนรายใหญ่ของโลกอย่าง SPDR รวมถึงธนาคารกลางจีนและรัสเซียที่เข้าซื้อทองคำเพื่อสะสมเป็นเงินทุนสำรองแทนการถือเงินเหรียญ-สหรัฐที่เสี่ยงขาดเสถียรภาพคาดว่าปัจจัยดังกล่าวจะยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำในปี 2560 ต่อไป

ทั้งนี้ ตลาดหลักส่งออกทองคำฯ ของไทย คือ สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีสัดส่วนสูงสุดกว่าร้อยละ 56 รองลงมาคือ สิงคโปร์และกัมพูชาตามลำดับ

(โดยมีรายละเอียดตามแนบ)

 

Share this Post:
View article: 120