เวียดนามไม่กังวลที่สหรัฐฯ ถอนตัวออกจาก TPP

Keyword:     ภาวะเครื่องหนัง 

ประเทศในเอเชียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรองเท้าและส่งออก โดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดบริโภครองเท้าที่ใหญ่ที่สุด ในปี 2016 เวียดนามส่งออกรองเท้าไปยังสหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้นร้อยละ 9

 

จากข้อมูลของ The World Footwear Yearbook ปี 2015 พบว่า เวียดนามเป็นผู้ส่งออกรองเท้าใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และมีส่วนแบ่งการส่งออก อยู่ที่ร้อยละ 7.3 หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของการส่งออกรองเท้าทั้งหมดของประเทศในกลุ่มอาเซียนไปสหรัฐอเมริกา

 

The World Footwear.com ได้สอบถามไปยัง สมาคมเครื่องหนังและรองเท้าเวียดนาม (Lefaso) ถึงความกังวลที่สหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจากความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP)

สมาคมเครื่องหนังและรองเท้าเวียดนาม (Lefaso) ระบุว่า จากการถอนตัวออกจาก TPP ของสหรัฐอเมริกาจะส่งผลต่อการส่งออกของเวียดนามในอนาคต

 

ในช่วงปี  2011-2015 การส่งออกรองเท้าของเวียดนามขยายตัว ร้อยละ 15-20 ต่อปี หากข้อตกลง TPP มีผลบังคับใช้ เวียดนามจะสามารถรักษายังอัตราการเติบโตดังกล่าวไว้ได้ โดยการขยายตัวเป็นผลมาจากการลงทุนจากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่มาจากไต้หวันและเกาหลีใต้ นอกจากนี้จีนซึ่งเป็นผู้ลงทุนรายใหม่ได้เข้าลงทุนในเวียดนามเพื่อใช้ข้อได้เปรียบจากการกำจัดภาษีของประเทศสมาชิก TPP โดยนักลงทุนต่างชาติได้สร้างและขยายสิ่งอำวยความสะดวกไปบ้างแล้วเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออก การถอนตัวของสหรัฐอเมริกา ออกจาก TPP การลงทุนใหม่อาจจะลดลงไปบ้าง แต่การส่งออกรองเท้าเวียดนามยังคงแข่งขันได้ในตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดโลก เนื่องจากเวียดนามมีข้อตกลงการค้าเสรีกับ EU เกาหลี ญี่ปุ่น ชิลี และอาเซียน+6 ดังนั้นการส่งออกรองเท้าของเวียดนามยังคงมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5-10 ต่อปี ถึงแม้ว่าจะไม่มี TPP

 

สมาคมฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า ในอีกทางเลือกหนึ่งรัฐบาลเวียดนามอาจเริ่มมีการเจรจาการค้าเสรีแบบทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกา ดังนั้นในระยะยาวจึงไม่น่ากังวลกับการที่สหรัฐอเมริกาถอนตัวออกจาก TPP ว่าจะมีผลกระทบต่อการส่งออกรองเท้าไปสหรัฐอเมริกา

 

ที่มา : www.worldfootwear.com /21 ก.พ. 60

Share this Post:
View article: 204