แรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเวียดนามเผชิญปัญหาถูกเลิกจ้างจากการนำระบบปฏิบัติอัตโนมัติ

Keyword:     ภาวะเครื่องหนัง  เวียดนาม 

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังมากกว่าร้อยละ 86 อาจจะถูกเลิกจ้างจากการนำระบบปฏิบัติอัตโนมัติมาใช้ ตามรายงานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization ILO)

 

จากรายงาน “ASEAN in transformation: How technology is changing jobs and enterprises” ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organization ILO) บงชี้ว่า แรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ร้อยละ 86 จะต้องเผชิญปัญหาถูกเลิกจ้างจากการนำระบบปฏิบัติอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น และคาดการณ์ว่า 3 ใน 4 ของแรงงานในอุตสาหกรรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะใช้หุ่นยนต์มาแทนที่

 

อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างรายได้จากการส่งออกของเวียดนาม และมีแรงงานเกือบร้อยละ 40 ของแรงงานในภาคการผลิตทั้งหมด แต่แรงงานโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ และประสิทธิภาพในการผลิตต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตกับประเทศไทย คิดเป็นเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น และรายงานได้ระบุถึงประเด็นสำคัญของเวียดนาม คือ การพัฒนาทักษะแรงงาน เนื่องจากแรงงานไร้ทักษะจะถูกแทนที่โดยระบบอัติโนมัติ

 

Vu Tien Loc ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม กล่าวว่า ก่อนหน้านี้นักลงทุนจากต่างชาติย้ายฐานการผลิตจากจีนมาเวียดนามเนื่องจากค่าแรงถูก แต่ปัจจุบันรัฐบาลเพิ่มค่าแรงสูงขึ้น จะทำให้เกิดการย้ายฐานหนีค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้นไปยัง ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์แทน หรืออัพเกรดเทคโนโลยีให้สูงขึ้นลดการใช้แรงงาน

 

David Lamotte รองผู้อำนวยการ ILO Asia-Pacific กล่าวว่า เวียดนามยังไม่ได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อแรงงานเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้าน ในขณะที่บริษัทในอาเซียนและจีนหลายบริษัทได้นำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในการผลิต เช่น อุตสาหกรรรมเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า และไฟฟ้า โดยคาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดขึ้น เนื่องจากต้นทุนของเทคโนโลยีจะลดต่ำลง ในขณะที่แรงงานเพิ่มจำนวนขึ้น

 

ข้อมูลของกระทรวงแรงงานและกิจการสังคม ในช่วงปี 2017-2025 จำนวนแรงงานของเวียดนามจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.28 หรือ 723,000 คนต่อปี ในปัจจุบัน (ปี 2016) มีแรงงานอยู่ 55.5 ล้านคน จะเพิ่มเป็น 62 ล้านคน ในปี 2025 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างงานใหม่ประมาณ 650,000 ตำแหน่งต่อปี


ที่มา www.english.thesaigontimes.vn 23 ธันวาคม 2559

Share this Post:
View article: 155