ผลการประชุมกลไกการหารือทางการค้าไทย-ไต้หวัน (ระดับอธิบดี) ครั้งที่ 2

Keyword:     activity  taipei innovation  กระทรวงพาณิชย์  ประชาสัมพันธ์ 

ด้วยกระทรวงพาณิชย์ได้นำส่งรายงานการประชุมกลไกการหารือทางการค้าไทย-ไต้หวัน (ระดับอธิบดี) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ กรุงเทพฯ พร้อมแจ้งให้ทราบว่าไต้หวันสนใจร่วมมือกับไทยในการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันสินค้าสิ่งทอในตลาดโลก โดยแบรนด์สินค้าสิ่งทอจำพวกกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้งส่งออกจากไต้หวันกว่าร้อยละ 50 และไทยก็เป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่ส่งออกสินค้าสิ่งทอ จึงเห็นควรให้มีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอเชิญไทยเข้าร่วม Taipei Innovative และ Taiwan in Style Show ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือกระทรวงพาณิชย์ที่แนบ

Share this Post:
View article: 160