สถาบันฯสิ่งทอเตรียมนำทัพผลิตภัณฑ์ในโครงการผ้าผืนสู่อาเซียนร่วมจัดแสดงสินค้า ณ ฮ่องกง

Keyword:     dip  fabric  fashion  hong kong  thti  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  สถาบันฯสิ่งทอ  สิ่งทออาเซียน 

19 เม.ย. 59 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมการพัฒนา กิจกรรมพัฒนาผ้าผืนสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำสิ่งทออาเซียน ปีงบประมาณ 2559 ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแฟชั่นไทย และเตรียมความพร้อมในการนำผลิตภัณฑ์ในโครงการร่วมจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 27-30 เมษายน 2559 ในงาน Global Sources Fashion ณ AsiaWorld-Expo ฮ่องกง หมายเลชบูธ 7M20 และในประเทศ ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฏาคม 2559 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวถึงแนวคิดและแนวทางการพัฒนาร่วมของโครงการฯ ณ ห้อง Orchid 3,4 โรงแรมจัสมินซิตี้โฮเทล สุขุมวิท 23 

สำหรับภายในงานระดมความคิดเห็นได้จัดให้มีการประชุม Focus Group แบ่งเป็นสองส่วน คือ การถ่ายทอดข้อมูลความต้องการของแบรนด์ โดย คุณพลพัฒน์ อัศวะประภา (คุณหมู) Creative Director of ASAVA and ASV By ASAVA and President of Bangkok Fashion Society (BFS) ดำเนินการประชุม โดย อาจารย์นลินี ทองแท้ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ส่วนการถ่ายทอดข้อมูลความต้องการของเครื่องนุ่งห่ม โดยคุณชาติชาย สิงหเดช ผู้อำนวยการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ดำเนินการประชุมโดย เรืออากาศเอก ดร.ภูวนาถ แก้วปลั่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมผ้าทอไทย และผู้ประกอบการเข้าร่วมพร้อมแสดงความคิดเห็นอันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างเข้มข้นมากขึ้น ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นที่ปรึกษา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 2713 5492 – 9 ต่อ 402-3 

Share this Post:
View article: 182