ผ้าทอมาตรฐาน : ผ้ากากี (Khaki fabric)

Keyword:     eco fibers  khaki fabric  ผ้ากากี  ผ้าทอมาตรฐาน 

ผ้ากากี (Khaki fabric)สนั่น บุญลา

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


 

กากีเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อผ้าลายสองแบบ 2/1 (ผ้าดริลล์) หรือแบบ 2/2 (ผ้าเสิร์จ) ซึ่งผลิตจากเส้นด้ายฝ้าย ขนสัตว์ ลินิน หรือเส้นด้ายผสมเส้นใยดังกล่าว ผ้ามีความแข็งแรงและเป็นผ้าสีน้ำตาลออกเหลือง (yellowish brown) ภายหลังปี พ.ศ. 2500 คำว่ากากี (khaki) ค่อยๆ หายไป และใช้คำว่าน้ำตาล (brown) แทนมากขึ้น   

 รูปผ้ากากี (ที่มา : http://www.ballarddesigns.com/twill-khaki-swatch/10273)

 

 

ที่มาของชื่อผ้า : คำว่า khaki เป็นคำในภาษาฮินดู (Hindu) ประเทศอินเดีย มีความหมายว่า ฝุ่นหรือสีฝุ่น (dust-colored) ต่อมาใน ช่วงปี 1848 เริ่มนิยมใช้เป็นชุดเครื่องแบบทหารของอังกฤษ (British Army) และจากนั้นได้แพร่ขยายสู่การใช้เป็นเสื้อผ้าของพลเรือน เป็นต้นมา

 

การนำมาใช้ : ใช้เป็นเครื่องแบบข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหารเรือ ข้าราชการครู และกางเกงนักเรียนอ้างอิง

สนั่น บุญลา. (2555). ผ้าทอและผ้าถัก. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
View article: 239