ผ้าทอมาตรฐาน :ผ้าเสิร์จ (Serge Fabric)

Keyword:     eco fibers  serge fabric  ผ้ทอมาตฐาน  ผ้าเสิร์จ 

ผ้าเสิร์จ (Serge Fabric)

 


สนั่น บุญลา

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

เสิร์จเป็นชื่อเรียกผ้าลายสองแบบ 2/2 ชนิดหนึ่งแต่เดิมทอด้วยขนสัตว์ เป็นผ้าเนื้อเรียบ ปัจจุบันทอด้วยเส้นด้ายหลายชนิด และมีหลายคุณภาพแตกต่างกันไปตามชนิดของเส้นด้ายที่นำมาใช้ทอ เพื่อให้คล้ายขนสัตว์ ส่วนมากผลิตเป็นผ้าสีขาว หรือย้อมสีน้ำเงิน ตกแต่งผิวมัน ปกติผ้าเสิร์จที่ทอจากขนสัตว์ หรือจากเส้นด้ายชนิดอื่น หรือเส้นด้ายใยผสม แต่ตกแต่งให้เหมือนผ้าขนสัตว์  ลายสองเป็นแบบทแยงขวา

 

รูปผ้าเสิร์จ

 

ที่มาของชื่อผ้า : เรียกว่า serge นั้นมาจากคำว่า “serica” เป็นภาษาอิตาเลียน ซึ่งหมายถึง ไหม แต่ชาวสเปนจะใช้คำว่า “xerka” ผ้าเสิร์จดั้งเดิมผลิตในประเทศอิตาลีและสเปน

 

ประโยชน์ใช้สอย:  ชุดสูทสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

 


อ้างอิง

สนั่น บุญลา. (2555). ผ้าทอและผ้าถัก. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ


Share this Post:
View article: 212