ผ้าทอมาตรฐาน : ผ้าป่านวอยย์ (Voile fabric)

Keyword:     eco fibers  voile fabric  ผ้าทอมาตรฐาน  ผ้าป่านวอยย์ 

 

ผ้าทอมาตรฐาน : ผ้าป่านวอยย์ (Voile fabric)

 

สนั่น บุญลา

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

           

เป็นผ้าเนื้อโปร่ง บางเหมือนผ้าสาลูชนิดบาง แต่กระด้างและย่นเล็กน้อย เดิมทอจากเส้นด้ายฝ้าย ไหม ขนสัตว์ (worsted ) เรยอน และอาซิเตท เส้นด้ายที่ใช้สำหรับผลิตผ้าป่านจะมีเกลียวมากกว่าเส้นด้ายยืนปกติ (voile yarn) ผ้าป่านเนื้อดี (cotton voile) ชนิดทอด้วยเส้นด้ายฝ้ายหวีชนิดควบ 2 เส้น (double comb yarn) โครงสร้างจะมีจำนวนเส้นด้ายยืนและด้ายพุ่งต่อนิ้วใกล้เคียงกัน เช่น 50/2 x 50/2 / 34 x 36 หรือ 100/2 x 100/2 / 58 x 56 กรณีที่ใช้เส้นด้ายฝ้ายหวีชนิดเดี่ยว (single comb yarn) ชนิดเกลียวสูง โครงสร้างจะคล้ายกัน เช่น 50 x 50 / 34 x 36 หรือ 60 x 60 / 34 x36 เป็นต้น ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้เส้นด้ายใยผสมหรือเส้นด้ายปั่นประเภทใยสังเคราะห์ โครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในลักษณะที่เส้นยืนและเส้นพุ่งมีความถี่เพิ่มขึ้น เช่น  32 x 32/ 90 x 70, 50 x 50 / 90 x 88, 60 x 60 / 90 x 88 และ 80 x 80/ 90 x 88 เป็นต้น

 

รูปผ้าป่านวอยย์

(ที่มา https://www.fabric.com/apparel-fashion-fabric-shirting-fabric-voile-fabric.aspx)

 

 

ที่มาของชื่อผ้า : คำว่า voile  มาจากคำว่า vera ในภาษาอิตาเลียน หมายถึง ผ้าห่ม หรือผ้าม่าน

 

ประโยชน์ใช้สอย : นิยมใช้สำหรับเป็นเสื้อใส่ในฤดูร้อน เสือผ้าเด็ก เสื้อสุภาพสตรี และผ้าม่าน

 


 

อ้างอิง

สนั่น บุญลา. (2555). ผ้าทอและผ้าถัก. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
View article: 225