ภูมิใจยิ่งใหญ่สืบสายใย ผ้าไทย-อาเซียน

Keyword:     ข่าวสิ่งทอ  ผ้าไทย  ผ้าไหม  วัฒนธรรม  อ.เผ่าทอง ทองเจือ 

ความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ ของอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ นักประวัติศาสตร์และหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยระดับปรมาจารย์ของประเทศ คือการได้ดำเนินรายการ ‘สืบสายใย ผ้าไทย-อาเซียน’ โดยเฉพาะได้รับเกียรติจากนักแสดงและนางแบบที่สวมใส่ผ้าไทยตัวจริงอย่าง น้องแพนเค้ก – เขมนิจ จามิกรณ์ ร่วมนำเสนอความภูมิใจในผ้าไทย…ตลอดการเดินทางทั้ง ๘ สัปดาห์เต็มๆ กับ 8 ตอนของรายการ ‘สืบสายใย ผ้าไทย-อาเซียน’ ที่ผลิตโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงสมปราถนาที่ได้สื่อสารให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าสายใยของผ้าสืบโยงผูกพันธ์ความรักความสามามัคคีของทั้ง ๑๐ ประเทศในอาเซียน ให้กลมเกลียวเป็นหนึ่งเสมือนเป็นผ้าผืนผ้าผืนเดียวกัน โดยจะเห็นได้ว่าทุกประเทศที่ได้พาชมล้วนแล้วแต่มีเอกลักษณ์และความเป็นหนึ่งในเรื่องของสิ่งทอของตนเองทั้งสิ้น และในหลายประเทศนั้นยังคงมีการใช้สิ่งทอรวมถึงยังมีการผลิตสิ่งทอมากกว่าประเทศไทยของเรา ในฐานะส่วนหนึ่งของรายการ จึงคาดว่านอกจากจะช่วยส่งเสริมให้ทุกท่านมีส่วนในการอนุรักษ์ และรักษาแล้ว ยังได้สนับสนุนการสืบทอดสิ่งทออันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศไทยให้คงอยู่ตลอดไป

“ความภูมิใจที่ได้อีกสิ่งสำคัญคือ การได้เห็นท่านผู้ชมทางบ้านส่งภาพการใช้ผ้าไทยในรูปแบบแปลกๆ มากมายเข้ามาในรายการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงวิวัฒนาการทางด้านวัฒนธรรม ที่มีการผสมผสานการใช้สิ่งทอ ที่จะทำให้วิถีของสิ่งทอนั้น ยืดอายุได้อย่างยาวนานและยาวไกลขึ้น และในฐานะที่ผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่ง ที่มีความรักในผ้าไทย รักในรูปแบบการแต่งกายแบบไทยอยากจะขอฝากท่านผู้ชม ให้ช่วยกันอนุรักษ์ และส่งเสริมการใช้ผ้าไทย การแต่งกายแบบไทยให้คงอยู่กับประเทศไทยของเรา” อาจารย์เผ่าทอง กล่าว

ที่มา http://www.lokwannee.com/web2013/?p=176106

Share this Post:
View article: 204