พลิกฟื้น'ผ้ายกนคร'สู่เวทีโขนพระราชทาน

Keyword:     การทอผ้า  ผ้าทอไทย  ผ้ายกเมืองนคร  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ 

พลิกฟื้น'ผ้ายกนคร'สู่เวทีโขนพระราชทาน | เดลินิวส์
“ผ้ายกเมืองนคร” มรดกทางวัฒนธรรมผ้าทอไทยที่ครั้งหนึ่งเหลือเป็นเพียงโบราณวัตถุ พลิกฟื้นกลับมาสู่เวทีโขนพระราชทาน“
 

„สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฟื้นฟูการผลิต “ผ้ายกเมืองนคร” มรดกทางวัฒนธรรมผ้าทอไทยที่ครั้งหนึ่งเหลือเป็นเพียงโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของพัสตราภรณ์สำหรับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ อีกครั้ง โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่ศูนย์ ศิลปาชีพเนินธัมมัง และศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค จ.นครศรีธรรมราช
นับเป็นเวลาเกือบสิบปีที่คนไทยได้มีโอกาสชมความวิจิตรตระการตาของการแสดงระดับชาติที่ได้รับการสืบทอดไว้ ตาม พระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยฟื้นฟูการแสดง “โขน” ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ.2550 เป็นต้นมา องค์ประกอบต่าง ๆ ของโขนพระราชทาน ล้วนสร้างความประทับใจและซาบซึ้งในความงดงามของศิลปะไทย รวมถึงผ้ายกที่นักแสดงใช้นุ่งตามบทบาทต่าง ๆ ซึ่งมีความพยายามฟื้นฟูภูมิปัญญาอันทรงคุณค่ามาหลายปีจนประสบความสำเร็จ
ในการนี้ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และประธานคณะกรรมการอำนวยการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ระบุว่า ทุกปีที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศิลปาชีพในหลากหลายพื้นที่ในการจัดเตรียมเครื่องแต่งกาย และการจัดทำพัตราภรณ์ โดยอาศัยฝีมือชาวบ้านที่เป็นสมาชิก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ฟื้นฟูการทอผ้ายกแบบราชสำนักของนครศรีธรรมราชในอดีต ที่มีการทอสืบทอดกันมาแต่โบราณ และได้สูญหายไปกว่า 100 ปี แต่ยังคงมีต้นแบบให้เห็นอยู่ในพิพิธภัณฑ์และในพระบรมมหาราชวัง โดยได้มีการพัฒนาฝีมือการทอผ้าสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง อ.เชียรใหญ่ และศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค อ.ชะอวด จ.นครศรี ธรรมราช ให้สามารถทอผ้ายกที่ต้องอาศัยทักษะความชำนาญจากการฝึกฝน จากสมาชิกกว่า 40 ชีวิตทำให้เราได้ผ้ายกจากฝีมือชาวบ้านมาใช้ในการแสดงแต่ละปีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจ
ด้าน อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ กล่าวว่า ผ้ายก หมายถึง ผ้าไหมที่ทอด้วยเทคนิคการยกลวดลายให้ปรากฏเด่นชัด โดยผ้ายกของเมืองนครศรีธรรมราชนั้น มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในฐานะที่เป็นผ้าราชสำนัก ซึ่งทอด้วยเส้นไหมเนื้อละเอียด แทรกลวดลายด้วยไหมเงิน ไหมทองที่บางเบา และทออย่างประณีต โครงสร้างของการวางลวดลาย อันประกอบด้วยท้องผ้าและกรวยเชิง มีลักษณะแบบราชสำนักที่ใช้สำหรับเจ้านายชั้นสูงในอดีต เป็นทั้งผ้านุ่งโคงและนุ่งจีบ รวมทั้งใช้ห่อคัมภีร์ในพุทธศาสนาด้วย.“

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/women/345712

Share this Post:
View article: 206