เรื่องราวยอดนิยม

เรื่องราวยอดนิยม

สถาบันฯสิ่งทอระดมความเห็นทุกภาคส่วนเตรียมปรับบทบาทรองรับอุตสาหกรรม 4.0

16 -17 พ.ค.60 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดประชุมระดมความคิดเห็น อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม ​ สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งทายาทรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในหลากหลายมิติ ทั้งบริบทที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในปัจจุบัน พร้อมนำเสนอรูปแบบความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม รวมทั้ง ความต้องการและปัญหาของภาคธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมและความร่วมมือของสถาบันกับภาคธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การปรับบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้สอดรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Stateroom 3 ชั้น 8 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท และชั้น 1 ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล

สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 75 ปีกระทรวงอุตสาหกรรม

3 พฤษภาคม 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 75 ปี ซึ่งภายในงานได้จัดพิธีถวายเครื่องบวงสรวงองค์พระนารายณ์และพระภูมิ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พร้อมเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้ง ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมงานงานและร่วมบริจาคเงิน ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับหน่วยงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจากประเทศไต้หวัน

สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับหน่วยงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจากประเทศไต้หวัน ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศไต้หวัน รวม 13 หน่วย นำโดย คุณ Chia-Feng Lee Section Chief, Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบไปด้วย Asia-Pacific Industry Collaboration office Food Industry Research Development Institute Kasetsart University Industrial Development Bureau Ministry of Economic Affairs Chinese National Federation of Industries Textile Industry Promotion Office Taiwan Textile Research Institute Food Industry Research Development Institute Biotechnology & Pharmaceutical Industries Promotion Office Institute for Information Industry Chung-Hua Institution for Economic Research Taiwan Design Center

สถาบันฯสิ่งทอร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

​12 เม.ย. 60 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2560 โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเข้าร่วม

เรื่องราวยอดนิยม

สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมใจ..น้อมอาลัยพ่อหลวงบริการย้อมเสื้อดำฟรี

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมใจ...น้อมอาลัยพ่อหลวง จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อใช้สำหรับแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20-21 ต.ค.นี้ โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมเปิดให้บริการรับย้อมเสื้อดำโดยนำกลับมาย้อมในระบบเครื่องจักรฟรี

Start up มิติใหม่ไหมไทย..Modern Thai Silk in Paris

Start up มิติใหม่ไหมไทย...สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมผสานเทรนด์ตอบโจทย์ความร่วมสมัย เผยกระแสตอบรับดีมีออเดอร์เพิ่มหลังพาบุกปารีส คาดแนวโน้มยอดสั่งซื้อเพิ่ม 40 %

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

เรื่องราวยอดนิยม

สถาบันฯสิ่งทอระดมความเห็นทุกภาคส่วนเตรียมปรับบทบาทรองรับอุตสาหกรรม 4.0

16 -17 พ.ค.60 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ จัดประชุมระดมความคิดเห็น อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยในบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุม ​ สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ผู้ประกอบการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งทายาทรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ในหลากหลายมิติ ทั้งบริบทที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยในปัจจุบัน พร้อมนำเสนอรูปแบบความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม รวมทั้ง ความต้องการและปัญหาของภาคธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมและความร่วมมือของสถาบันกับภาคธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การปรับบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ให้สอดรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและรองรับยุทธศาสตร์ประเทศ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Stateroom 3 ชั้น 8 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท และชั้น 1 ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล

สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 75 ปีกระทรวงอุตสาหกรรม

3 พฤษภาคม 2560 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 75 ปี ซึ่งภายในงานได้จัดพิธีถวายเครื่องบวงสรวงองค์พระนารายณ์และพระภูมิ ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พร้อมเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ" โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้ง ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมงานงานและร่วมบริจาคเงิน ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับหน่วยงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจากประเทศไต้หวัน

สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับหน่วยงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจากประเทศไต้หวัน ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศไต้หวัน รวม 13 หน่วย นำโดย คุณ Chia-Feng Lee Section Chief, Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบไปด้วย Asia-Pacific Industry Collaboration office Food Industry Research Development Institute Kasetsart University Industrial Development Bureau Ministry of Economic Affairs Chinese National Federation of Industries Textile Industry Promotion Office Taiwan Textile Research Institute Food Industry Research Development Institute Biotechnology & Pharmaceutical Industries Promotion Office Institute for Information Industry Chung-Hua Institution for Economic Research Taiwan Design Center

สถาบันฯสิ่งทอร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

​12 เม.ย. 60 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2560 โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเข้าร่วม

เรื่องราวยอดนิยม

"โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ"

โครงการ พัฒนาฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

"สรุปประเด็น CoolMode แถลงข่าวกระทรวง"

 การใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 ในเขตเมืองขนาดใหญ่ใช้ไปกับระบบปรับอากาศ การแต่งกายในการทำงานยังนิยมแบบสากลและการตัดเย็บที่ยังไม่มีการเลือกชนิดผ้าที่มีคุณลักษณะเหมาะสมทำให้การใช้เครื่องปรับอากาศต้องปรับอุณหภูมิต่ำกว่าที่ควร

" หลักการและเหตุผล โครงการวิถีไทยก้าวไกลสู่แฟชั่น "

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ประกอบด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และหัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งในอุตสาหกรรมแต่ละด้านมีระดับการพัฒนาและสร้างมูลค่าที่แตกต่างกัน

เรื่องราวยอดนิยม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น ปี 2559-2574

อุตสาหกรรมสิ่งทอและธุรกิจแฟชั่นไทยมีปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาโครงสร้างสู่ อุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบในการแข่งขัน ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของวัฒนธรรมการแต่งกาย ทักษะฝีมือที่มีความคิดสร้างสรรค์ การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ องค์ความรู้การผลิตครบวงจร ความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมเอเชียซึ่งเป็นภูมิภาคที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ เมื่อโครงสร้างการผลิตสิ่งทอของโลกเปลี่ยนแปลง เอเชียขยายตัวเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มของโลก อุตสาหกรรมไทยจึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์ ที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสิ่งทอและธุรกิจแฟชั่นให้สอดคล้องกัน มีเป้าหมายระยะยาวคือ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมในระดับสากลอย่างยั่งยืน - toward Sustainable Creative Industries with Strong Soft Power” กำหนดเป็นแผนระยะยาวถึงปี 2573 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประกาศคณะกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

เรื่องราวยอดนิยม

ตั้งเป้าปี 2031 แฟชั่นสิ่งทอไทยขึ้นชั้นแบรนด์โลก

ก.อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันสิ่งทอฯ วางยุทธศาสตร์ดันไทยศูนย์รวมแฟชั่นสิ่งทอของภูมิภาคในปี

ไทย-มองโกล จับมือพัฒนาผ้าไหมแคชเมียร์ เปิดตัวครั้งแรก ในงานแคชเมียร์เวิลด์ที่ฮ่องกง

เพื่อยกระดับมูลค่าตลาดสิ่งทอของประเทศไทยและมองโกเลีย ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของสัมพันธภาพไทย-มองโกเลีย


สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นองค์กรอิสระ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศทั้งระบบ ให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539 จากความคิดริเริ่มของสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอทุกสาขา โดยความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ และขยายขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมถึงผู้ประกอบการแฟชั่นในอนาคต

 

ชี้นำและผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนการให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการประสานและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ทั้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มรวมทั้งอุตสาหกรรมแฟชั่นให้มีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง


 
  • บริการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ทั้งด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการและงานด้านแฟชั่น
  • บริการปรึกษาแนะนำทางด้านเทคโนโลยีการจัดการองค์กร การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาการเชื่อมโยง และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • บริการศูนย์ข้อมูลเชิงลึก (Intelligence Information) เพื่อประโยชน์ทางการค้า การลงทุน โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ของสถาบันฯ เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ เดลีนิวส์ และสื่อเอกสารต่าง ๆ
  • เชิญชวนและผลักดันให้ผู้ประกอบการสิ่งทอไทยร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อแนะนำสินค้าพร้อมพบปะผู้ซื้อผู้ขายสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากทั่วโลก ภายใต้การจัดงานของ Messe Frankfurt และ Messe Dusseldorf โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นผู้แทนประสานงานด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

  • บริการงานวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าสินค้่าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งที่เป็นสินค้ารอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมและสิ่งทอพื้นบ้าน เช่น สินค้าสิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) เคหะสิ่งทอ และเสื้อผ้าต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ
  • บริการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ และเทคโนโลยีฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จ
  • บริการด้านทดสอบ ตรวจสอบ วัสดุสิ่งทอ และสินค้าสำเร็จรูป ตามมาตรฐานสากล มาตรฐานโรงงาน และตามมาตรฐานผู้ซื้อผู้ขาย ทั้งที่จำหน่ายในประเทศ และเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 

 

© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved. Developed by seven republic.
Terms of Service Privacy Policy