TOP STORIES

TOP STORIES

สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับหน่วยงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจากประเทศไต้หวัน

สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับหน่วยงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจากประเทศไต้หวัน ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศไต้หวัน รวม 13 หน่วย นำโดย คุณ Chia-Feng Lee Section Chief, Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบไปด้วย Asia-Pacific Industry Collaboration office Food Industry Research Development Institute Kasetsart University Industrial Development Bureau Ministry of Economic Affairs Chinese National Federation of Industries Textile Industry Promotion Office Taiwan Textile Research Institute Food Industry Research Development Institute Biotechnology & Pharmaceutical Industries Promotion Office Institute for Information Industry Chung-Hua Institution for Economic Research Taiwan Design Center

สถาบันฯสิ่งทอร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

​12 เม.ย. 60 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2560 โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเข้าร่วม

กสอ.มอบรางวัลพร้อมโชว์ผลสำเร็จแก่นักศึกษาด้านออกแบบแฟชั่น f2s

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 (F2S) : Creative Designers Creation) ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) ที่ได้จับมือกับสถาบันการศึกษา ร่วมพัฒนาทักษะและความรู้ด้านอุตสาหกรรมการออกแบบให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ รองรับการเติบโตของประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าจัดสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design Week 2017 : Inspire Ideas for Smart SMEs (ID Week) จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ณ Thailand Industrial Design Center เชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักออกแบบร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยงานดีไซน์ สร้างผู้ประกอบการ 4.0

TOP STORIES

สถาบันฯสิ่งทอ ร่วมใจ..น้อมอาลัยพ่อหลวงบริการย้อมเสื้อดำฟรี

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมใจ...น้อมอาลัยพ่อหลวง จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อใช้สำหรับแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 20-21 ต.ค.นี้ โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เข้าร่วมเปิดให้บริการรับย้อมเสื้อดำโดยนำกลับมาย้อมในระบบเครื่องจักรฟรี

Start up มิติใหม่ไหมไทย..Modern Thai Silk in Paris

Start up มิติใหม่ไหมไทย...สร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมผสานเทรนด์ตอบโจทย์ความร่วมสมัย เผยกระแสตอบรับดีมีออเดอร์เพิ่มหลังพาบุกปารีส คาดแนวโน้มยอดสั่งซื้อเพิ่ม 40 %

Organization

Organization

TOP STORIES

สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับหน่วยงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจากประเทศไต้หวัน

สถาบันฯสิ่งทอ ให้การต้อนรับหน่วยงานด้านพัฒนาอุตสาหกรรมจากประเทศไต้หวัน ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศไต้หวัน รวม 13 หน่วย นำโดย คุณ Chia-Feng Lee Section Chief, Industrial Development Bureau, Ministry of Economic Affairs เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกอบไปด้วย Asia-Pacific Industry Collaboration office Food Industry Research Development Institute Kasetsart University Industrial Development Bureau Ministry of Economic Affairs Chinese National Federation of Industries Textile Industry Promotion Office Taiwan Textile Research Institute Food Industry Research Development Institute Biotechnology & Pharmaceutical Industries Promotion Office Institute for Information Industry Chung-Hua Institution for Economic Research Taiwan Design Center

สถาบันฯสิ่งทอร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์

​12 เม.ย. 60 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2560 โดยมี ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเข้าร่วม

กสอ.มอบรางวัลพร้อมโชว์ผลสำเร็จแก่นักศึกษาด้านออกแบบแฟชั่น f2s

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศความสำเร็จกิจกรรมการพัฒนาออกแบบแฟชั่นเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา (Fashion Smart Start Up 2016 (F2S) : Creative Designers Creation) ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs สู่ตลาดโลก (Global Reach) ที่ได้จับมือกับสถาบันการศึกษา ร่วมพัฒนาทักษะและความรู้ด้านอุตสาหกรรมการออกแบบให้แก่นักศึกษาทั่วประเทศ รองรับการเติบโตของประเทศในยุคอุตสาหกรรม 4.0

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าจัดสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าสัปดาห์แห่งการออกแบบอุตสาหกรรม Industrial Design Week 2017 : Inspire Ideas for Smart SMEs (ID Week) จัดกิจกรรมเปิดบ้าน ณ Thailand Industrial Design Center เชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักออกแบบร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยงานดีไซน์ สร้างผู้ประกอบการ 4.0

TOP STORIES

"โครงการพัฒนาฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ"

โครงการ พัฒนาฐานข้อมูลกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

"CoolMode"

 การใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 60 ในเขตเมืองขนาดใหญ่ใช้ไปกับระบบปรับอากาศ การแต่งกายในการทำงานยังนิยมแบบสากลและการตัดเย็บที่ยังไม่มีการเลือกชนิดผ้าที่มีคุณลักษณะเหมาะสมทำให้การใช้เครื่องปรับอากาศต้องปรับอุณหภูมิต่ำกว่าที่ควร

" Thailand Grand Living "

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ประกอบด้วยอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และหัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งในอุตสาหกรรมแต่ละด้านมีระดับการพัฒนาและสร้างมูลค่าที่แตกต่างกัน

TOP STORIES

Thailand Textile and Fashion Industries Development Strategy 2015 - 2030

Thailand Textile and Fashion Industries have potential to total structure transform into “New Creative + Knowledge Industries”. Under positive and supportive economic and social contexts, Thailand can gain from the following factors; a) Comparative advantage in Fashion Culture b) Craftsmanship with creativities c) Leading Tourist Destination d) Geographical Location Advantage e) Manufacturing Knowledge in all sectors along supply chain f) Close cultural connection to ASIA as future largest marketplace As global fashion and textile supply chain is shifting to ASIA now and to AFRICA in next decade, ASIA become major global trade and investment centre. Thai Fashion and Textile Industry should define clear strategic move and integrate textile with fashion “toward Sustainable Creative Industries with Strong Soft Power” respectively. The 3 milestones until 2030 are smoothly align with Thailand Industrial Master Plan.

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ประกาศคณะกรรมการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

TOP STORIES

ตั้งเป้าปี 2031 แฟชั่นสิ่งทอไทยขึ้นชั้นแบรนด์โลก

ก.อุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันสิ่งทอฯ วางยุทธศาสตร์ดันไทยศูนย์รวมแฟชั่นสิ่งทอของภูมิภาคในปี

ไทย-มองโกล จับมือพัฒนาผ้าไหมแคชเมียร์ เปิดตัวครั้งแรก ในงานแคชเมียร์เวิลด์ที่ฮ่องกง

เพื่อยกระดับมูลค่าตลาดสิ่งทอของประเทศไทยและมองโกเลีย ในโอกาสครบรอบ 40 ปีของสัมพันธภาพไทย-มองโกเลีย


สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นองค์กรอิสระ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศทั้งระบบ ให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539 จากความคิดริเริ่มของสมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอทุกสาขา โดยความเห็นชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่จะให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้ และขยายขอบข่ายการให้บริการครอบคลุมถึงผู้ประกอบการแฟชั่นในอนาคต

 

ชี้นำและผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มให้พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนการให้บริการกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการประสานและเชื่อมโยงผู้ประกอบการ ทั้งในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มรวมทั้งอุตสาหกรรมแฟชั่นให้มีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง


 

  • บริการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ทั้งด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการและงานด้านแฟชั่น
  • บริการปรึกษาแนะนำทางด้านเทคโนโลยีการจัดการองค์กร การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาการเชื่อมโยง และห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสิ่งทอ
  • บริการศูนย์ข้อมูลเชิงลึก (Intelligence Information) เพื่อประโยชน์ทางการค้า การลงทุน โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ของสถาบันฯ เช่น เว็บไซต์ อีเมล์ เดลีนิวส์ และสื่อเอกสารต่าง ๆ
  • เชิญชวนและผลักดันให้ผู้ประกอบการสิ่งทอไทยร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติเพื่อแนะนำสินค้าพร้อมพบปะผู้ซื้อผู้ขายสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากทั่วโลก ภายใต้การจัดงานของ Messe Frankfurt และ Messe Dusseldorf โดยมีสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นผู้แทนประสานงานด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ประจำประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
  • บริการงานวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพและมูลค่าสินค้่าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งที่เป็นสินค้ารอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมและสิ่งทอพื้นบ้าน เช่น สินค้าสิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) เคหะสิ่งทอ และเสื้อผ้าต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย และคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ
  • บริการพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ และเทคโนโลยีฟอกย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จ
  • บริการด้านทดสอบ ตรวจสอบ วัสดุสิ่งทอ และสินค้าสำเร็จรูป ตามมาตรฐานสากล มาตรฐานโรงงาน และตามมาตรฐานผู้ซื้อผู้ขาย ทั้งที่จำหน่ายในประเทศ และเพื่อการส่งออกด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

 

 

© 2014 Thailand Textile Institute. All right reserved. Developed by seven republic.
Terms of Service Privacy Policy