การส่งออกหนังหมูสหรัฐฯ ปี 2017 เพิ่มขึ้น

Keyword:     ภาวะเครื่องหนัง  ส่งออก  สหรัฐฯ  หนังหมู 

ปี 2017 การส่งออกหนังหมูของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า

 

ช่วงเดือนมกราคม-พฤศจิกายน ปี 2517 มูลค่าและปริมาณการส่งออกหนังหมูของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 50% และ 18% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งแสดงให้ว่ามูลค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีปริมาณทั้งหมด 4.8 ล้านชิ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 

การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้เป็นผลมาจากการค้ากับไทยสูงขึ้น โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 800% ปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า 350% และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 7% ในปี 2016 เป็น 27% ในปี 2017 ทำให้ไทยเป็นผู้ซื้ออันดับ 3

 

ผู้ซื้อรายใหญ่อันดับ คือ 1 เม็กซิโกโดยมีส่วนแบ่งตลาด 35% แต่ลดลง 11% เมื่อเทียบกับปีก่อน อันดับ 2 คือ ไต้หวัน มีส่วนแบ่ง 28% แต่ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน

 

 

หนังหมู มีลักษณะบางกว่าแต่เหนียวและทนพอกันกับหนังวัว หนังหมูระบายอากาศได้ดีกว่า และมีลักษณะนิ่ม

พื้นหนังมักเรียบเนื่องจากมีขนน้อย แต่ขนหมูมีลักษณะแข็งและหนา หนังหมูจึงมีรอยปรุจากการถอนขน ซึ่งต่างจากหนังวัว หนังควายหรือหนังสัตว์ชนิดอื่นที่ค่อนข้างเรียบ (Dr.Winai Dahlan, 2016) หนังหมูถูกนำมาใช้ทำเป็นรองเท้า เสื้อผ้า รวมถึงเบาะรองนั่ง เป็นต้น

 

ที่มา : http://internationalleathermaker.com/news/fullstory.php/aid/5069/Rise_in_U.S._pigskin_exports_in_2017.html

Dr.Winai Dahlan. (26 มีนาคม 2016). หนังหมูเทียบกับหนังวัวและสัตว์อื่น. จาก  https://www.facebook.com/drwinaidahlan/posts/1525097224464916:0

 

Share this Post:
View article: 94