นายกฯ มั่นใจไทยเป็นศูนย์กลางอัญมณีโลกแน่นอน

Keyword:     pptvhd36  ข่าวรายวัน  ข่าววันนี้  สมาพันธ์เครื่องประดับโลก  อัญมณี  เครื่องประดับ 

นายกรัฐมนตรี ย้ำความพร้อมไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก เพราะเชื่อทุกด้านของไทยมีความพร้อมโดยเฉพาะฝีมือ

 

1.jpg

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุมสมาพันธ์เครื่องประดับโลก 2017 ( CIBJO Congress 2017) โดยระบุว่า การประชุมครั้งนี้เป็นจะประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งของไทยและของโลก เฉพาะในส่วนของประเทศไทย อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีส่วนในการสร้างรายได้ให้กับแรงงานกว่า 700,000 คน สร้างรายได้กว่าปีละ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งในอีก 5 ปีข้างหน้า รัฐบาลไทยได้ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก เพราะไทยมีจุดแข็งของสินค้า ทั้งเครื่องประดับทองและเงิน พลอยสีและมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูงในอุตสาหกรรม

 

2.jpg

 

อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงมีข้อจำกัดด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องประดับ โดยต้องนำเข้าวัตถุดิบ เช่น เงินแท่ง ทองคำ เพชร และพลอยจากต่างประเทศ แล้วนำมา  แปรรูปเพื่อส่งออกและจำหน่ายภายในประเทศ  มาตรการสนับสนุนด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และการส่งเสริมด้านการตลาด ทั้ง มาตรการทางภาษีและการเงิน ได้แก่ การยกเว้นอากรขาเข้าสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับ และการเพิ่มแรงจูงใจทางภาษี  ตลอดจนการให้สินเชื่อในอัตราพิเศษเมื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจึงยังเป็นสิ่งสำคัญ

 

3.jpg

 

4.jpg

 

ที่มา : PPTV HD 36 - https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/68974

 

Share this Post:
View article: 98