Meditech (สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์)

Keyword:     meditech  mitex  ผ้ากันไรฝุ่น  สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์  ไมเท็กซ์ 

Meditech (สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์)

หนึ่งทางเลือกสิ่งทอที่อนาคตสดใส

 
ตัวเลขสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ในตลาดต่างประเทศมีมูลค่าสูงถึง 304.4 พันล้านบาท ขณะที่มูลค่าการตลาดภาพรวมของไทยอยู่ที่ประมาณ 21,259 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท ทรัพย์นลิน จำกัด เปิดตลาดด้วยผ้ากันไรฝุ่น ย่างเข้าสู่ปีที่สองธุรกิจเติบโต 150% ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย 8 แสนต่อเดือน


ผ้ายกตัวผู้ป่วย ผลิตภัณฑ์ที่มีโจทย์มาจากคุณแม่ที่เป็นอัมพฤกษ์
 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย ประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ การขาดแคลนแรงงาน การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วไประเทศตั้งแต่ปี 2556 การถูกยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) จากสหภาพยุโรปในช่วงต้นปี 2558 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบในทุกอุตสาหกรรมรวมทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 
“จากสถานการณ์และปัญหาในหลายด้าน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ควรเน้นไปที่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงสร้างความหลากหลายให้กับวัตถุดิบเพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ Meditech (สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์) ตอบโจทย์ภาครัฐมีนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชีย หรือ Thailand : Centre of Excellent Health Care of Asia” มาตั้งแต่ปี 2547” คุณอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวในงานสัมมนา สิ่งทอสมบัติพิเศษในอุตสาหกรรมบริการและการแพทย์ : Functional Textile for Hospitality and Medical Service 


ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คุณอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ (ขวา) รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
เช่นเดียวกับดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เห้นพ้องว่า ทางออกหนึ่งคือการวิจัยพัฒนาสู่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นหรือการเข้าสู่ตลาดใหม่ที่นอกเหนือจากตลาดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทั่วไป ด้วยการพัฒนานวัตกรรมการผลิตสิ่งทอให้มีสมบัติและมีความสามารถในการใช้งานที่หลากหลายเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม “สิ่งทอเทคนิค” โดยหนึ่งในสิ่งทอเทคนิคที่ถือเป็นจุดแข็งคือ “สิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์” เนื่องจากประเทศไทยมีนโยบายการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการแพทย์ (Medical Hub) 
 
“ความต้องการสิ่งทอทางการแพทย์ซึ่งรวมทั้ง Healthcare, Hygiene product มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี มีการคาดการณ์ว่าในปี 2562 ชุดบุคลากรทางการแพทย์มีความต้องการสูงถึง 700,000 ชุดต่อปี นอกจากนี้ยังมีชุดผ่าตัด ชุดผู้ป่วย ฯลฯ” 
 
สำหรับมูลค่าสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ (Meditech) ในตลาดต่างประเทศปี 2559 นั้นมีมูลค่า 304.45 พันล้านบาท มีอัตราเฉลี่ยเติบโตร้อยละ 3.4 และคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.3 ในขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคทางการแพทย์ในประเทศไทยมีผู้ประกอบการจํานวน 59 ราย มีมูลค่าการตลาดภาพรวมประมาณ 21,259.03 ล้านบาท 
 
จากงานวิจัยผ้ากันไรฝุ่น ตอบโจทย์ผู้ใช้สู่ธุรกิจสร้างรายได้ 8 แสนต่อเดือน

มิ่ง มหากิตติคุณ

รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ หัวหน้าโครงการวิจัยไรฝุ่นและโรคภูมิแพ้ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำประสบการณ์ตรงในชีวิตที่ลูกชายทั้ง 3 เป็นโรคภูมิแพ้ฝุ่น และคุณแม่ที่เป็นอัมพฤกษ์ มาตั้งโจทย์งานวิจัย หลังเกษียณอายุราชการหยิบงานวิจัยมาต่อยอดสร้างเป็นแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ ภายใต้ แบรนด์ “ไมเท็กซ์” MITEX ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความสร้างสรรค์ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มนวัตกรรมสิ่งทอเพื่อสุขภาพ เช่น เครื่องนอนจากผ้ากันไรฝุ่น หมอนพยุงครรภ์ ผ้ายกตัวสำหรับผู้ป่วย เป็นต้น และกลุ่มของใช้เพื่อสุขภาพ เมื่อสามปีที่แล้ว เมื่อธุรกิจย่างเข้าสู่ปีที่สองธุรกิจก็เติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 150% มิ่ง มหากิตติคุณ กรรมการผู้จัดการ ทายาทผู้สานต่อกิจการมั่นใจว่าธุรกิจตัวนี้ไปได้อีกไกล เตรียมแตกไลน์ผลิตตุ๊กตากันไรฝุ่นเจาะตลาดเด็กวางตลาดปลายปี 2017
 
“จริงๆ แล้วสินค้ากันไรฝุ่นมีขายอยู่ในท้องตลาดตั้งแต่ตลาดนัดไปถึงบนห้างสรรพสินค้า เพียงแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าของใครกันไรฝุ่นจริง แต่ผ้ากันไรฝุ่นของเราเป็น research base ที่การันตีโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยโครงสร้างผ้าทอแน่นมีช่องระหว่างเส้นใยเล็กกว่า 10 ไมครอนซึ่งเล็กกว่ามูลของไรฝุ่น ทำให้มูลไรไม่สามารถผ่านได้ จึงช่วยลดสาเหตุการเกิดภูมิแพ้จากไรฝุ่น”
 
“ต้องขอบคุณสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอให้ทุนในการทำวิจัยเรื่องไรฝุ่น เป็นการเชื่อมโยงระหว่างวงการแพทย์กับอุตสาหกรรมทำให้เกิดองค์ความรู้ออกมาชุดหนึ่งที่นอกจากตอบโจทย์ทั้งสองกลุ่มนี้ได้แล้วยังสามารถตอบโจทย์สังคมได้ สินค้าพวกนี้เป็นสินค้าขายความมั่นใจ ผ้ากันไรฝุ่นเป็น medical textile ไม่ใช่จะเอาวัสดุอะไรก็ได้มาผลิตแล้ว claim ว่าเป็นผ้ากันไรฝุ่น” รศ.วรรณะ กล่าว


ผ้ายกตัวอาบน้ำ
 
ปัจจุบันในประเทศไทยมีผ้ากันไรฝุ่นประมาณ 10 กว่าแบรนด์ หนึ่งในนั้นคือแบรนด์ Mitex (Medical Innovation Textile) เน้นทำธุรกิจทั้งขายปลีก ขายส่งผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก 80% และที่เหลือจำหน่ายผ่านคลินิก ร้านขายยา ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มคุณแม่ กลุ่มผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ทำให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก เมื่อธุรกิจย่างเข้าสู่ปีที่สองบริษัทก็เติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 150% พร้อมกับต่อยอดสร้างนวัตกรรมตัวใหม่คือผ้ายกตัวสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ให้บอบช้ำ โดยเปลี่ยนจากการอุ้ม ลาก หรือดึง เป็นการหิ้วหรือหามแทน ซึ่งผ้าสามารถรับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัม โดยผ่านการรับรองจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
“การพัฒนาสินค้าแต่ละตัวต้องศึกษาข้อมูลเยอะมาก เพราะมันเป็นสินค้าเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ผ้ายกตัวต้องไว้ปูให้ผู้ป่วยนั่งและนอนจึงต้องใช้ผ้าฝ้ายเกรดดี มีช่องเจาะไว้ให้สำหรับขับถ่ายที่ต้องตัดเย็บอย่างดีไม่ให้ผ้าขาด สามารถซักเครื่องได้ เราผลิตออกมา 3 ขนาด คือ M, L, XL ราคาเริ่มต้นที่ 1,650 บาท” มิ่ง อธิบายถึงลักษณะพิเศษของผ้ายกตัว
 
ราคาไม่ใช่อุปสรรค
“ตอนแรกผมกังวลว่าเรื่องราคาเป็นปัญหา แต่สำหรับสินค้าประเภทสิ่งทอทางการแพทย์นี้ผู้ซื้อเน้นที่คุณภาพและดูฟังก์ชั่นการใช้งานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเขาได้เป็นหลักเพราะมันเกี่ยวกับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต ยิ่งถ้าเป็นสินค้าในกลุ่มผู้สูงอายุยิ่งมีโอกาสเติบโตตามจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
 
ผมว่าตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอยังไปได้อีก เพียงแต่ต้องจับจุดพฤติกรรมผู้บริโภคให้เจอให้ได้ นำนวัตกรรมใส่เข้าไปแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ได้ พร้อมใส่ดีไซน์ไปในสินค้าน่าจะตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ปลายปีนี้ผมจะผลิตตุ๊กตากันไรฝุ่นทำเป็นสินค้าพ่วงเวลาคุณแม่มาเลือกซื้อสินค้าไปให้ลูก” มิ่ง กล่าวทิ้งท้าย

Image Gallery

Share this Post:
View article: 125