ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนกรกฎาคม ปี 2560 อยู่ในภาวะปกติ

Keyword:     ตลาด  ปัจจัย  ส่งออก  สิ่งทอ&เครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  เตือนภัยสิ่งทอ 

ระบบเตือนภัยอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เดือนกรกฎาคม ปี 2560 อยู่ในภาวะปกติ

111.jpg

สภาวการณ์ของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มคาดว่าจะยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติในระดับที่น่าเป็นห่วง โดยจากการเร่งตัวขึ้นของมูลค่าการส่งออกในเดือนพฤษาคม มีการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีแม้อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นก็ตาม

โดยการส่งออกในเดือนพฤษภาคมมีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 6.76 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กลุ่มสิ่งทอเทคนิคเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 23 โดยเป็นการขยายตัวจากตลาดภายในภูมิภาคเอเชียเป็นสำคัญ ได้แก่ ตลาดญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฮ่องกง กัมพูชา และอินเดีย

จัดทำโดย

อัคนี ชาตะนาวิน

ฝ่ายวิจัยนโยบายและบริการสารสนเทศอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

Share this Post:
View article: 147