ชนิดของเครื่องแต่งกายประเภทต่าง ๆ ควรซักทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน???

Keyword:     clean  closet  textile&clothing  สิ่งทอ&เครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรม  แฟชั่นเครื่องนุ่งห่ม 

ชนิดของเครื่องแต่งกายประเภทต่าง ๆ ควรซักทำความสะอาดบ่อยแค่ไหน???

 

เครื่องแต่งกายถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต โชคดีที่เครื่องแต่งกายบางประเภทที่สวมใส่ในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องซักทำความสะอาดทันทีหลังจากสวมใส่

ยกเว้นเครื่องแต่งกายบางประเภท อาทิ เสื้อ(t-shirts) ถุงเท้าหรือชุดชั้นใน เครื่องแต่งกายกลุ่มนี้ควรทำความสะอาดทันทีหลังสวมใส่ แต่ก็มีเครื่องแต่งกายบางประเภทที่ไม่จำเป็นต้องซักทำความสะอาดในทุก ๆ ครั้งหลังสวมใส่

มาดูกันว่าเครื่องแต่งกายในแต่ละประเภท ควรซักทำความสะอาดหลังการสวมใส่บ่อยครั้งแค่ไหน

HOW OFTEN TO WASH EVERYTHING IN YOUR CLOSET

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

77.jpg

9.jpg

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

Sources: American Cleaning Institute, Real Simple

ที่มา : BUSINESS INSIDER_http://www.businessinsider.com

 

 

Share this Post:
View article: 201