ขอเชิญร่วมงานสัมมนาธุรกิจแฟชั่น"How to Seize Opportunities to Expand your Fashion Business” Seminar"

Keyword:     สัมมนาฟรี 

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจแฟชั่นหัวข้อ "How to Seize Opportunities to Expand your Fashion Business” Seminar"


องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ร่วมกับสมาคมรอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) และสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจแฟชั่นและการเสวนาจากผู้นำและผู้เชี่ยวชาญทางด้านแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม พร้อมทั้งตัวแทนจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำเกี่ยวกับขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกสินค้าไปจัดจำหน่าย พร้อมทั้งไอเดียในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
  • Develop and Creative Value to your Fashion/Garment Business
  • How to Complate in This New Age of Retail
  • Seize Market Opportunities via Hong Kong
วันที่ :  วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560
เวลา :  10:00 - 12:00 น.   งานสัมมนาและเสวนาธุรกิจแฟชั่น (ภาษาไทยและอังกฤษ)
 12:00 - 14:00 น.  ทานอาหารกลางวัน
สถานที่ : ห้อง Astor I, โรงแรม St.Regis  กรุงเทพ (BTS ราชดำริ)
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน : https://goo.gl/forms/iLUDlwBXH6GlHwc43 
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมสัมมนา  : ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 

Image Gallery

Share this Post:
View article: 148