พลิกความคิด..พิชิตยอดขาย เปลี่ยนโฉมผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ไฉไลกว่าเดิม

Keyword:     กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล 

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล

วัตถุประสงค์ :

1.พัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
2.สนับสนุนให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
3.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ผ่านการส่งเสริมทางด้านการตลาด
4.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
5.พัฒนาทักษะและความรู้ของบุคคลากรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
6.ให้เกิดการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs
 

กลุ่มเป้าหมาย

1.SMEs ที่เข้าเข้าโครงการภายใต้แผนบูรณาการ
2.สมาชิก สสว. หรือ เข้าร่วมโครงการกับ สสว.
3.วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ (สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง อัญมณี บรรจุภัณฑ์ เครื่องเรือนของตกแต่ง และของที่ระลึก)
 
พื้นที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ 5 ภูมิภาค เหนือ กลาง ใต้ ตะวันออก อีสาน
 

ระยะเวลาดำเนินการ

เมษายน – กันยายน 2560
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทรศัพท์ 02-7135492-9 ต่อ 403 (คุณปาจรีย์)
ส่งใบสมัครมาที่ Pajaree@thaitextile.org , โทรสาร 02-7124526
 

Share this Post:
View article: 670